Lindbergh-plane-74020_1920

Onze naam is afgeleid van drie (Latijnse) woorden:

  • Omni = alles, alomvattend
  • Animo = passie, bezieling
  • Movere = bewegen.


'Met passie krijg je alles in beweging', vormt daarbij de onderliggende gedachte. En dát is precies waar we bij Omnimo heilig in geloven en naar leven en werken!