-

  • slide02.jpg
  • slide08.jpg
  • slide09.jpg
  • slide01.jpg
  • slide10.jpg
  • slide06.jpg
  • slide07.jpg
  • slide03.jpg
  • slide05.jpg
  • slide04.jpg

Advies

Bij aanvang vinden één of meerdere gesprekken plaats met de opdrachtgever(s) om glashelder boven tafel te krijgen wat de doelstellingen van het adviestraject zijn. Middels interviews met betrokkenen vindt vraagverheldering plaats, vervolgens worden duidelijke mijlpalen en meetbare doelstellingen gedefinieerd en in nauwe samenspraak met de klant wordt het adviestraject vervolgens uitgevoerd en afgerond. Formele décharge markeert vervolgens het punt van ‘einde opdracht’.