-

  • slide09.jpg
  • slide07.jpg
  • slide08.jpg
  • slide04.jpg
  • slide06.jpg
  • slide10.jpg
  • slide03.jpg
  • slide05.jpg
  • slide01.jpg
  • slide02.jpg

Organisatieverandering

Een grote retailorganisatie wil de samenwerking tussen business en ICT verbeteren: er is wederzijds onbegrip, projecten lopen uit en kosten lopen op. De Directie besluit een tot een strategische heroverweging van de positionering en invulling van de ICT en vraagt Omnimo samen met partner BDG om ondersteuning in het traject.

Na een inventarisatieronde middels gesprekken en interviews wordt één van de gepresenteerde demand-supply modellen uitgewerkt in een businesscase en geselecteerd. Vervolgens wordt de ICT ge-insourced en wordt de organisatie opnieuw ingericht, inclusief proces- en profielbeschrijvingen. Parallel worden leveranciers en omgevingen geconsolideerd. E.e.a. wordt gerealiseerd gebruikmakend van de verschillende kwaliteiten en competenties die Omnimo en BDG leveren.

Een tevreden klant is het gevolg: kosten zijn substantieel verlaagd, de onderlinge samenwerking is sterk verbeterd en processen verlopen een stuk soepeler.